Genetická laboratoř ÚLG akreditovaná dle ČSN EN ISO 15189

V zájmu zajištění nejkvalitnějších služeb pro klienty Fakultní nemocnice v Plzni je Genetická laboratoř Ústavu lékařské genetiky akreditována prodle normy ČSN EN ISO 15189. V roce 2020 laboratoř úspěšně absolvovala další reakreditaci podle nejnovější verze normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Informace o prováděných vyšetřeních a důležité dokumenty laboratoře je možné získat na následujících odkazech:

Genetická laboratoř ÚLG na oficiálních stránkách Českého institutu pro akreditaci viz zde.