Flexibilní rozsah akreditace

Laboratoř uplatňuje od 21. 1. 2020 flexibilní rozsah akreditace pro následující vyšetření:

7. Vyšetření variant lidského genomu metodou přímého sekvenování (SOPV/ULG/204) 

gen SHOX, BMPR1A, SMAD4

10. Vyšetření variant lidského genomu metodou masivně paralelního sekvenování s reverzibilním terminátorem (SOPV/ULG/208) 

geny BMPR1A, SMAD4