Cytogenetická laboratoř

Přehled prováděných vyšetření:

  • vyšetření konstitučního karyotypu
  • vyšetření karyotypu z nádorových buněk
  • vyšetření fluorescenční in situ hybridizací (FISH, mFISH)
  • vyšetření komparativní genomovou hybridizací na pevném nosiči (array CGH)
  • vyšetření získaných chromosomových aberací