Ambulance lékařské genetiky

Lékařská genetika se zabývá diagnózou a prevencí chorob s dědičnou složkou.

Nejčastější důvody ke genetickému vyšetření:

 • Dědičná onemocnění v rodině
 • Opakovaně nádorová onemocnění v rodině
 • Vrozená vývojová vada v rodině
 • Vyšetření dítěte s vrozenou vývojovou vadou nebo mentální retardací
 • Opakované potraty
 • Sterilita partnerů
 • Příbuzenské vztahy

Indikace ke genetickému vyšetření v těhotenství:

 • Věk těhotné vyšší než 35 let
 • Pozitivní těhotenský screening
 • Podezření na vrozenou vývojovou vadu u plodu
 • Předchozí těhotenství s plodem s nově vzniklou chromozomální vadou
 • Přítomnost chromozomální vady u jednoho z rodičů
 • Rodinná anamnéza dědičného onemocnění, které lze diagnostikovat prenatálním DNA vyšetřením
 • Otěhotnění po IVF ( umělém oplodnění )
 • Užívání léků v graviditě nebo vliv jiných teratogenů

V ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Plzni pracují ve spolupráci s dalšími odbornými ambulancemi FN specializované poradny pro dětské pacienty s vrozenými vývojovými vadami, dědičnými onemocněními, mentální retardací, dále poradna pro onkologické, neurologické choroby a další.