Lékařská genetika patří k nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím oborům medicíny. S prohlubujícími se znalostmi lidského genomu roste počet onemocnění, u nichž byl jednoznačně prokázán vliv dědičných faktorů, a spolupráce s genetikem se stává nezbytností téměř ve všech oborech medicíny. Ve Fakultní nemocnici v Plzni je genetická péče zajišťována Ústavem lékařské genetiky.

Ústav lékařské genetiky  (ještě jako oddělení FN) vznikl v r. 1977 a v současné době je umístěn v samostatném objektu poblíž areálu FN Bory. Ústav řeší problematiku dědičných onemocnění, vrozených vad i změn dědičné informace v průběhu života jedince (např. při nádorových onemocněních) ve spádové oblasti Plzeňského a  Karlovarského kraje i pro pacienty z dalších částí ČR a ze zahraničí.